Aplikace

Který obrázek je trochu jiný?

Který obrázek je jiný?

Který trojúhelník je nejsvětlejší?

Jaké číslo chybí?

Jsou dva oranžové kruhy stejně velké?

Jsou dvě vodorovné čáry stejně dlouhé?

Jsou vodorovné čáry rovné nebo křivé?

Jaké číslo je pod tímto autem?

Jaké číslo je pod autem?

Kolik je A a B?

Můžete tento problém vyřešit?

Která láhev se naplní jako první?