Nechte kartářku ukázat na jednu kartu, která vám řekne, co bude dál.

Teď se soustřeďte. Podívejte se na karty a vyberte jednu kartu.

Tví přátelé si právě prohlížejí

Jaké číslo je pod tímto autem?

Jaký papírek s vaší budoucností vytáhla kartářka?

Které číslo je výsledek?

Jaký vás čeká osud v dalších týdnech? Nechte karty odpovědět na tuto otázku.

Kdo má pravdu?

Jaké číslo je na displeji?

Kolik je A a B?

Jakou obálku vyberete? V každé je rada do budoucna pouze pro vás.

Zvládnete to vypočítat?

Přečteme si něco z vaší knihy osudu?

Jsou dva oranžové kruhy stejně velké?

Otevři si svůj koláček štěstí